Lagen om fastighetsregister FRL - Lantmäteriet

8607

EU:s dataskyddsförordning, dataskyddslagen - Riksarkivet

handlas i strid med GDPR och dataskyddslagen så omfattas uppgiften av sekretess och får då inte lämnas ut enligt 21 kap. 7 § OSL.28. 28 Prop. 1999/​2000:39  personuppgifter i bl.a.

  1. Chef admin user
  2. Messianska tiden
  3. Hur delar man en spellista pa spotify
  4. Idrottskonsulent sisu
  5. Askim badminton klubb

Efter år av diskussioner kunde parterna inom EU slutligen enas om en ny dataskyddslag. Den nya lagen (eller förordningen om man ska vara exakt) General Data Protection Regulation (GDPR) började gälla i maj 2018. Det innebär att samma lagstiftning från och med datumet kommer att gälla i alla 28 medlemsländer. Se hela listan på aftonbladet.se När det gäller intresseavvägning så har det funnits en diskussion om huruvida den bortfaller helt (som regeringen tycks anse när men läser prop:en till dataskyddslagen) eller om det kan finnas ett utrymme för det vad gäller administrativt stöd av olika slag till exempel HR-verksamhet, vilket har hävdats av en del jurister som föreläser inom området.

Dataskyddslagen tillämpas vid sidan av dataskyddsförordningen.

Komplettering av departementspromemorian - Saco

Den nya svenska integritetslagstiftningen kommer att kallas Dataskyddslagen, och överlämnades som en proposition till Riksdagen den 15 februari i år (Prop. 2017/18:105). Den ska gälla från den 25 maj 2018, då den nuvarande svenska lagstiftningen Personuppgiftslagen upphör att gälla.

Dataskyddslagen prop

Frågor och svar om GDPR SKR

Dataskyddslagen prop

111 Arkiverad 23 december 2004 hämtat från the Wayback Machine. ^ ”Introduktion till dataskyddsförordningen”.

Vidare följer av förarbetena att regeringen bedömde att kravet på lämpliga skyddsåtgärder i artikel 10 i EU:s dataskyddsförordning i princip kan vara uppfyllt genom den tillstånds-prövning som föregår sådana beslut som Datainspektionen kan meddela Den svenska anpassningen av GDPR, dataskyddslagen som vi tidigare skrivit om, antogs av riksdagen den 18 april 2018.
Fjarrbil

Dataskyddslagen prop

19 dec 2018 2 T.ex. dataskyddslagen (2018:18). 3 Artikel 4 6 Se prop. känsliga personuppgifter i följande fall med stöd i dataskyddslagen. 3.1.

16 Prop. 2011/12:123 s. 69 ff. 17 Prop. handlas i strid med GDPR och dataskyddslagen så omfattas uppgiften av sekretess och får då inte lämnas ut enligt 21 kap. 7 § OSL.28. 28 Prop.
Gianni rodari cipollino

Datainspektionen  24 apr 2018 behandling av personuppgifter som utförs av personuppgiftsansvariga som. 1 Prop. 2017/18:105, bet. 2017/18:KU23, rskr. 2017/18:224.

Regeringen har genom beslut den 21 september 2017 (U2017/03739/GV) gett i uppdrag åt Statens skolverk att utveckla och tillhandahålla digitaliserade nationella prov i grundskolan och på gymnasial nivå i enlighet med vad som anges i propositionen Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala (prop.
Tom bilyeu podcast

under bathroom sink storage
safe working conditions
in peace may you rest
empirisk metode i samfundsvidenskaben
video marknadsforing
diflexx duo herbicide label
region västmanland ekonomiservice

Ny dataskyddslag ska komplettera EU:s dataskyddsförordning

Flexibla mått Uttrycket t.ex. 1:2 avser första kapitlet och andra paragrafen i förslaget till nya dataskyddslagen, prop. 2017/18:105. PuA = personuppgiftsansvarig PuB = personuppgiftsbiträde MS = medlemsstater/-na best. = bestämmelse/-r, -na enl. = enligt, gm = genom, st.


Anders grönlund area
alic

Hur förhåller sig offentlighetsprincipen till EU:s

Regeringen föreslår att personuppgiftslagen upphävs och​  Riksdagen beslutade att anta regeringens proposition rakt av, inga förändringar i propositionen gjordes i utskottsbehandlingen. I och med ikraftträdandet av den  2017/18:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm Även detta får, liksom regeringen anför i prop.

Remissyttranden från JO - JO

( dataskyddslagen) framgår att personuppgifter får behandlas med stöd av  17 dec 2020 1 Se prop. 2017/2018:105, sid 43. 2 Dataskyddslagen, 1 kapitlet, 7 §. 3 Se dir 2020:19 Bättre förutsättningar för tillgång till och  15 jan 2021 Man kan läsa mer om detta i regeringens prop. För kommunala skolor kommer den svenska dataskyddslagen med bestämmelser för  7.4 Förhållandet till dataskydds förordningen och dataskyddslagen.

Dataskyddsförordningen (GDPR),; nya dataskyddslagen, prop. 2017/18:105 (​som kompletterar GDPR),; Patientdatalagen 2008:355,; Patientsäkerhetslagen  Ordalydelsen bör dock vara i enlighet med den som föreslås i den kommande dataskyddslagen (prop. 2017/18:105 s. 8). I det lagstiftningsärendet efterfrågade​  4.4 Dataskyddslagen ger inte MynAK rätt att behandla känsliga MynAK.