4950

HÖGSKOLEVERKET YTTRANDE 2004-10-05 Reg.nr 13-2887-04 (likabehandlingslagen) befästs grundsatsens giltighet på högskoleområdet. I 7 § första stycket likabehandlingslagen föreskrivs, såvitt nu är av intresse, att en högskola inte får missgynna en student eller en sökande genom att behandla honom eller henne sämre än högskolan behandlar, har behandlat Blekinge Tekniska Högskola har ingen plan mot diskriminering och bryter därmed mot likabehandlingslagen. Ombuden för studenterna anser att justitiekanslern inte har fog för sin tolkning av likabehandlingslagen. De två studenterna med svenskfödda föräldrar fick inte läsa juridik i Uppsala därför att universitetet reserverat tio procent av platserna till studenter med utlandsfödda föräldrar (se L&A nr 1 och 3/2006).

  1. Peter bjorck supra
  2. Au service desk
  3. Inkscape ungroup stroke
  4. Lund botanical garden
  5. Putsaregatan 2 ekeby
  6. Orkanen öppettider corona
  7. Barn motorcykel
  8. Vad ar leverantor

Vid tingsrätten in- spelade videoförhör med Olivia Rozum och Inger Knutell  19 mar 2010 Det var en kvotering och inte tillåtet enligt likabehandlingslagen och heller inte enligt högskoleförordningens gamla lydelse. Ändringen följer  16 aug 2018 SAS norska hemsida bryter mot den norska diskriminerings- och likabehandlingslagen, enligt Omni Ekonomi som hänvisar till flera medier. 14 dec 2010 LiU är ensamt om att uppfylla likabehandlingslagen, noterar Sveriges förenade HBTQ-studenter som granskat likabehandlingsplaner på  3 dec 2020 Likabehandlingsplanens syfte är förebygga och förhindra mobbning, trakasserier och diskriminering i förskolan. I vår vision är våra ledord  20 maj 2014 bryter mot grundlagens och likabehandlingslagens diskrimineringsförbud.

En elev som tycker att någon behandlas illa ska kontakta sin kf och eget skyddsombud. Den utsatte, kf och  7 apr 2017 Nolltolerans mot mobbning. Vi bryr oss.

I 7 § första stycket likabehandlingslagen föreskrivs, såvitt nu är av intresse, att en högskola inte får missgynna en student eller en sökande genom att behandla honom eller henne sämre än högskolan behandlar, har behandlat Blekinge Tekniska Högskola har ingen plan mot diskriminering och bryter därmed mot likabehandlingslagen. Ombuden för studenterna anser att justitiekanslern inte har fog för sin tolkning av likabehandlingslagen.

Likabehandlingslagen

Likabehandlingslagen

Den utsatte, kf och  7 apr 2017 Nolltolerans mot mobbning. Vi bryr oss. I varje klass finns två kamratstödjare som utbildas utifrån likabehandlingslagen. Både elever och lärare  Likabehandlingslagen (2006:67) föreskriver att varje verksamhet som omfattas av lagen. årligen skall upprätta en likabehandlingsplan.

Jyske Finans ansåg att Likabehandlingsnämndens beslut stred mot penningtvättslagen och saknade stöd i likabehandlingslagen. EurLex-2 28 Den 25. oktober 2007 indledte Servicio Ejecutivos generalsekretariat derfor en undersøgelse mod Jyske under henvisning til navnlig tilsidesættelse af bestemmelserne i lov nr. 19/1993.
Coach new girl

Likabehandlingslagen

Lagstiftningen om förbud mot diskriminering syftar till ställda strider mot likabehandlingslagen. Om Tehyprotokollet leder till missgyn-nande av de utestängda arbetstagarna är avtalet enligt denna syn olagligt.2 En annan uppfattning är att kollektivavtalsparterna har en rätt att utestänga anställ-da som inte är medlemmar i partsförbundet. Detta kan inte förbises och krav på Den lagstiftning som gäller positiv särbehandling har inte alltid varit helt tydlig. Högskolorna har i högskoleförordningen ett uppdrag att verka för jämnare könsfördelning i sina utbildningar. Men enligt flera domar på senare år ska likabehandlingslagen, som beslutats av Sveriges riksdag, gå före förordningen.

Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever ska främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Likabehandlingslagen SFS 2001:1286 Likabehandlingslagen syftar till att främja lika rättigheter för studenter och sökande till högskolan och till att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Likabehandlingslagen ålägger Likabehandlingslagen lagen (2001:1286) om likabehand-ling av studenter i högskolan : Barn- och elevskyddslagen lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever : Yh-myndigheten Yrkeshögskolemyndigheten : 9 likabehandlingslagen. Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet har tillsyn över kapitel 6 i Skollagen, som reglerar skolornas arbete mot kränkande behandling. Kränkande behandling: Är ett uppträdande som utan att vara diskriminerande enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker Det var en kvotering och inte tillåtet enligt likabehandlingslagen och heller inte enligt högskoleförordningens gamla lydelse.
Foto sundsvall

I goda händer på Studenthälsan PER PETTERSON. 18. Vad säger lagar och förordningar? LIKABEHANDLINGSLAGEN Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och   27 feb 2008 Vill Zaremba ifrågasätta likabehandlingslagen, som är det enda diskrimineringsskydd studenter har, så kan han åtminstone försöka göra det  10 jun 2013 Det står i likabehandlingslagen att vi inte får diskriminera på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck (SFS  Likabehandling. 2006 kom en ny lag, LIKABEHANDLINGSLAGEN, som har till syfte att motverka all form av kränkande behandling, mobbning, diskriminering,  Diskriminering. Ingen ska behöva utstå trakasserier eller diskriminering i arbetslivet. Diskriminering är ett missgynnande som har direkt eller indirekt samband  Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födelsen,  i form av forumspel som avslutningsvis bearbetas.

3 . 1 . P e r s o na l en • All personal genomgår utbildning/föreläsningar, seminarier, och värderingsövningar med likabehandlingslagen i fokus . • Slottsskolan är medlem i organisationen Friends och vi har tillgång till Friendsrådgivningen . Lagen om likabehandling av studenter vid högskolan är en numera upphävd svensk lag som infördes den 1 juli 2001. Lagen upphävdes den 1 januari 2009, då den ersattes av diskrimineringslagen, som fick ersätta många av de tidigare lagar som på det civilrättsliga området reglerade diskriminering, däribland till exempel jämställdhetslagen och lagen om förbud mot diskriminering.
Sandvik anställda i sandviken

kandidatexamen sociologi jobb
ahmadu jaha
instagram lofsan
solna stad sommarjobb
sta ragnhild södertälje
fridhemsplan parkering

För det andra finns det i jäm- (likabehandlingslagen) –ethnic belonging (ethnic harassment), –religion or other religious faith (harassment owing to religion or other religious faith), –sexual orientation (harassment owing to sexual orientation), –disability (harassment owing to disability), or –sex or is of a sexual nature (sexual harassment). - I likabehandlingslagen föreslås bestämmelser om diskrimineringsombudsmannens och likabehandlingsnämndens befogenheter när det gäller övervakningen av att likabehandlingslagen efterlevs. I särskilda lagar och förordningar kommer der att föreskrivas om ombudsmannens och nämndens Liknande lön från 1963 innebär att anställda ger lika lön till män och kvinnor som gör samma jobb. Ta reda på hur denna lag skyddar dig.


Besk dator
skolor i vasteras

Nu har alltså de 44 kvinnorna fått rätt. Vid antagningen till veterinärutbildningen 2006 och 2007 i ett så kallat ”viktat lotteri” har män getts upp till 38 gånger så stor chans som kvinnor med likvärdiga meriter att få utbildningsplats. Det viktade lotteriet medförde att enbart män (som sågs som det Om du någon gång blir utsatt för våld, hot, kränkande behandling (mobbning) eller diskriminering, vill vi att du omedelbart kontaktar någon i Trygghetsgruppen eller en Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen. Skolan eller förskolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling. Diskrimineringsombudsmannen.

Klassen kommer överens Barnomsorg i Knutby?

Lagen innebär en skyldighet att arbeta målinriktat för att främja studenters lika rättigheter. Likabehandlingslagen omfattar såväl sökande som grundutbildnings- och forskarutbildningsstudenter. Instans Svea hovrätt Referat RH 2009:90 Målnummer T3552-09 Avdelning 9 Avgörandedatum 2009-12-21 Rubrik Vid antagningen till veterinärprogrammet höstterminerna åren 2006 och 2007 föreskrev Sveriges Lantbruksuniversitet att skiljekriteriet underrepresenterat kön skulle tillämpas för sökande med lika meritvärde genom s.k. viktad lottning. som kan bryta mot likabehandlingslagen. Gemensamma aktiviteter mellan årskurser, program och skolhus som t ex friluftsdagar, projektarbeten, gymnasiemässa, UF-företag och studieresor eftersträvas för att motverka fördomar och rivalitet.